6. ročníku se zúčastnilo mimo družstva policistů a hasičů také družstvo příslušníků armády. Akci navštívilo více než 3500 návštěvníků. V rámci oslav 10. výročí založení Záchranného týmu bylo členům předáno děkovné uznání udělené prezidentem ČČK RNDr. Markem Juklem, Ph.D.