Dne 11. 9. 2016 proběhl na Slezskoostravském hradě již 9. ročník akce Hrad žije první pomocí.
Tento ročník přinesl spoustu změn, tou nejvýraznější bylo upuštění od soutěže v poskytování první pomoci pro nezdravotnické složky IZS a naopak výrazné rozšíření programu pro veřejnost.

Pro zájemce z řad široké veřejnosti byly připraveny tři nové zážitkové okruhy a jedna již klasická dětská trasa. Návštěvníci si tak mohli na vlastní kůži vyzkoušet poskytnout první pomoc u nejčastějších úrazů a stavů. Jako každý rok byl samozřejmostí bohatý doprovodný program, který byl tento rok rozšířen o velmi atraktivní ukázky oddílu kynologie a hipologie Městské policie Ostrava.