Dne 12. 5. 2019 proběhl v Trojhali Karolina 12. ročník akce Ostrava žije první pomocí pořádané Záchranným týmem Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava. Akce navazuje na tradici akce Hrad žije první pomocí. V tomto roce s novým názvem a na novém místě.

Podobně jako v loňském roce jsme si pro vás připravili kombinaci soutěže nezdravotnických složek Integrovaného záchranného systému v poskytování první pomoci a zážitkových tras pro veřejnost.

Jako každoročně byly k vidění všechny složky Integrovaného záchranného systému, jejich technika, vybavení, a to vše samozřejmě včetně předvedení a ukázek vzájemné spolupráce u hromadného zásahu.

Děkujeme všem našim partnerům, sponzorům a organizacím, které nás podporují. Děkujeme samozřejmě také vám všem, kteří jste na naši akci přišli a doufáme, že jste si ji pořádně užili.